ความเชื่อกับอัญมณี

ความเชื่อ อัญมณีและสีประจำวันเกิด

           ความเชื่อเป็นสิ่งคู่มนุษย์โลกเรามานานแล้ว ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ความเชื่อที่เกี่ยวกับเครื่องประดับเป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัดจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทั้งจากการขุดค้นพบ หรือจากการบันทึกเรื่องราวต่อๆกันมาคือความเชื่อเรื่องอัญมณี การใช้อัญมณีอย่างจริงจังในด้านต่างๆมีมานานกว่า 5,000ปีมาแล้ว โดยนำมาประกอบเป็นเครื่องประดับรูปแบบต่างๆ นอกจากจะใช้ประโยชน์ด้านความสวยงามทางกายและตกแต่งสถานที่แล้ว อัญมณีต่างๆ ยังถูกนำมาใช้เป็นเครื่องราง ของขลัง ป้องกันภัย ใช้รักษาโรค เสริมความเป็นสิริมงคลด้านต่างๆ ตลอดจนเป็นเครื่องแสดงถึงความมีฐานะของผู้ใช้

           คนโบราณเชื่อว่าอัญมณีแต่ละอย่างแต่ละชนิด จะมีพลังอำนาจพิเศษซ่อนเร้นอยู่ ซึ่งแม้ในสมัยต่อๆมา ลักษณะอัญมณีที่ถูกค้นพบจะมีชนิดต่างๆมากขึ้น มีรูปแบบการตัด ขัด แต่ง เจียระไนต่างๆมากมาย แต่การใช้ประโยชน์และความเชื่อต่างๆของอัญมณีของมนุษย์ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก ยังสามารถพบเห็นได้ในทุกสังคมทุกสมัย จากความเชื่อในอำนาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีมานานนับแต่สมัยโบราณนั้นเอง มนุษย์เราจึงนำอัญมณีหลายชนิดเข้าไปผูกพันกับสิ่งต่างๆที่เชื่อว่ามีพลังพิเศษ เช่น พระอาทิตย์ พระจันทร์ ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์รวมถึงสิ่งอื่นๆอีกหลายอย่าง ก่อให้เกิดเป็นความเชื่อผูกพันกันของอัญมณีกับโหราศาสตร์ เช่น การจัดแบ่งอัญมณีประจำราศี อัญมณีประจำเดือนเกิด และอัญมณีประจำวันเกิด

           ส่วนความเชื่อเรื่องสีประจำวันเกิดเป็นความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาฮินดู เป็นความเชื่อดั้งเดิมของลัทธิพราหมณ์ หรือฮินดูโบราณของประเทศอินเดีย โดยมีการกำหนดสีประจำวันเกิด ตามตำนานของเทพเจ้า

สีประจำวันผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ คือ สีแดง มีที่มาจากพระอิศวรเอาราชสีห์ 6 ตัวมาป่น แล้วห่อด้วยผ้าสีแดง พรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นพระอาทิตย์ มีกายสีแดง

 

สีประจำวันผู้ที่เกิดวันจันทร์ คือ สีเหลือง มีที่มาจาก พระอิศวรร่ายพระเวทให้นางฟ้า 15 นางกลายเป็นผงละเอียด แล้วห่อด้วยผ้าสีเหลืองอ่อน พรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นพระจันทร์ มีกายสีเหลืองนวล

สีประจำวันผู้ที่เกิดวันอังคาร คือ สีชมพูมีที่มาจาก พระอิศวรร่ายพระเวทให้กระบือ 8 ตัว กลายเป็นผง แล้วห่อด้วยผ้าสีแดงหลัว พรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นพระอังคาร มีกายเป็นสีแก้วเพทาย (แดงหลัว, ชมพู)

สีประจำวันผู้ที่เกิดวันพุธ คือ สีเขียว มีที่มาจาก พระอิศวรร่ายพระเวทให้พญาคชสาร 17 ตัวกลายเป็นผง แล้วห่อด้วยผ้าสีเขียวใบไม้ พรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นพระพุธ มีกายเป็นสีแก้วมรกต

สีประจำวันผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี คือ สีส้ม มีที่มาจาก พระอิศวรร่ายพระเวทให้พระฤาษี 19 ตนกลายเป็นผง แล้วเอาผ้าสีแสดมาห่อ พรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นพระพฤหัสบดี มีกายเป็นสีแสดส้ม

สีประจำวันผู้ที่เกิดวันศุกร์ คือ สีฟ้า มีที่มาจาก พระอิศวรร่ายพระเวทให้พระโค 21 ตัวกลายเป็นผง แล้วห่อด้วยผ้าสีน้ำเงิน พรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นพระศุกร์ มีสีกายเป็นสีคราม

สีประจำวันผู้ที่เกิดวันเสาร์ คือ สีม่วง มีที่มาจากพระอิศวรร่ายพระเวทให้เสือ 10 ตัวกลายเป็นผง แล้วห่อด้วยผ้าสีดำหลัว พรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นพระเสาร์ มีกายสีดำหลัวหรือม่วง

สีประจำวันผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน คือ สีดำ มีที่มาจากพระอิศวรร่ายพระเวทให้ผีโขมด 12 ตัวกลายเป็นผง แล้วพรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นพระราหู สีกายนิลดำ

ติดต่อเรา