Author Archives: Reseller-webmaster

สีและอัญมณี เสริมพลัง

วันอาทิตย์ คนที่เกิดในวันนี้ใช้สีแดงได้ทุกเฉด จะเป็นสีเสื้อผ้า เครื่องประดับหรือ ของใช้ส่วนตัว ก็ให้มีแดงไว้ก่อน จะส่งเสริมดวงสุดๆ ส่วนสีและอัญมณีสีอื่นๆที่ส่งเสริมดวงด้านต่างๆ

ความเชื่อกับอัญมณี

ความเชื่อเป็นสิ่งคู่มนุษย์โลกเรามานานแล้ว ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ความเชื่อที่เกี่ยวกับเครื่องประดับเป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัดจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทั้งจากการขุดค้นพบ หรือจากการบันทึกเรื่องราวต่อๆกันมาคือความเชื่อเรื่องอัญมณี

ติดต่อเรา