Success

มีให้เลือก 2 แบบ Prosperous และWheel Of Luck

Prosperous

ความสำเร็จที่ได้มาจากพลังศรัทธาในตัวเอง เสริมความโชคดีและมั่งคั่ง ด้วยพลังบวกจากหินสีและพลอยธรรมชาติแท้ที่คุณชื่นชอบ ตามวันเกิด (ดูตารางพลอย)

 

ความสำเร็จที่ได้มาจากความศรัทธาในตัวเอง เสริมความโชคดีและมั่งคั่ง ด้วยพลังบวกจากหินสีและพลอยธรรมชาติแท้ที่คุณชื่นชอบ ตามวันเกิด (ดูตารางพลอย)